Thông tư, Quyết định về hóa đơn điện tử

- Thông tư 32/2011/TT-BTC ban hành ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

    Tải định dạng File PDF

    Tải định dạng File Word

- Công văn 2402/BTC-TCT ban hành ngày 23/02/2016 về việc hướng dẫn người mua ký số vào hóa đơn điện tử:

    Tải định dạng File PDF

 

Mã số thuế: 0312026726
Công Ty: Công ty TNHH Điều Hòa Gree (Việt Nam)
Địa chỉ: Lầu 19 Cao ốc Flemington, số 182 đường Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3962 6898
Fax: 028 3962 6897
Giải pháp hóa đơn điện tử phát triển bởi Công ty Thái Sơn